PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové

Březen 2018  www.farnostmestec.cz

V MĚSÍCI BŘEZNU SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ  KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE.  TAKÉ JIŽ TRADIČNĚ V BĚRUNICÍCH  A KNĚŽICÍCH SE V ZIMNÍCH  MĚSÍCÍCH MŠE SVATÉ NEBUDOU KONAT.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

  

2.3. (1. pátek v měsíci) 

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

4.3. 3. neděle postní (1. neděle v měsíci)

       9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

9.3.  15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

11.3. 4. neděle postní (2. neděle v měsíci)

       9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda  

  

16.3.  15:30 náboženství na faře v Městci Králové

 

18.3. 5. neděle postní  (3. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

       12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

 

23.3.  15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

25.3. 6. neděle postní   (4. neděle v měsíci) 

Květná (Pašijová) neděle, začne žehnáním ratolestí

9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

 

29.3. Městec Králové, kostel sv. Markéty

18:00 Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně

 

30.3. Městec Králové, kostel sv. Markéty

15:00 Velký pátek – křížová cesta a Velkopáteční obřady

 

31.3. Městec Králové, kostel sv. Markéty

19:00 Bílá sobota – Velikonoční vigilie, křest katechumenů,  J. E. Mons. Josef Kajnek

 

Duben 2018  www.farnostmestec.cz

 

1.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (1. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá,  Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

2.4. Pondělí velikonoční

10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

14:00 mše svatá,  Záhornice, kostel sv. Matouše

 

6.4. (1. pátek v měsíci) 

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 7.4.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

8.4. 2. neděle velikonoční (2. neděle v měsíci), neděle Božího milosrdenství

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda  

 

13.4.15:30 náboženství na faře v Městci Králové

 

sobota 14.4. Městec Králové, kostel sv. Markéty

11:00 Motoměstec – motorkářská mše, žehnání motorek

 

15.4. 3. neděle  velikonoční   (3. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

       12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

 

20.4.  15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

sobota 21.4.

14:30 Kněžice,  mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice,  mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

22.4. 4. neděle velikonoční   (4. neděle v měsíci) 

9:00 mše svatá,  Městec Králové, kostel sv. Markéty

10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.