PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové

 

Květen 2018  www.farnostmestec.cz

 

4.5. (1. pátek v měsíci) 

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 5.5.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

6.5. 6. neděle velikonoční   (1. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá,  Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

11.5.15:30 náboženství na faře v Městci Králové

 

13.5. 7. neděle velikonoční (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda  

 

18.5.15:30 náboženství na faře v Městci Králové

 

sobota 19.5.

14:30 Kněžice,  mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice,  mše svatá, kostel Narození Panny Marie

  

20.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého   (3. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

       12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

 

25.5.  15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

27.5. Slavnost Nejsvětější Trojice  (4. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

Červen 2018  www.farnostmestec.cz

Na  začátku  měsíce  června bude pan  farář v zahraničí. Proto budou následující  změny: 

 

1.6. (1. pátek v měsíci) 

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové - ODPADÁ

 

sobota 2.6.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla - ODPADÁ

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie - ODPADÁ

 

3.6. Slavnost Těla  a  krve  Páně   (1. neděle v měsíci)  slouží p.  Vojtěch  Novotný

       17:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.