PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

Březen 2019  www.farnostmestec.cz

V MĚSÍCI BŘEZNU SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ  KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE.  TAKÉ JIŽ TRADIČNĚ V BĚRUNICÍCH  A KNĚŽICÍCH SE V ZIMNÍCH  MĚSÍCÍCH MŠE SVATÉ NEBUDOU KONAT.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

1.3. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá se vyjímečně nekoná

 

3.3. 8. neděle v  mezidobí (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kaple na faře v Městci Králové

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

6.3. Popeleční  středa

       17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

10.3. 1. neděle postní   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

17.3.  2. neděle postní  (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

24.3.  3. neděle postní  (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

31.3.  4. neděle postní  (4. neděle v měsíci) 

      10:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       následuje  setkání  na  faře s pohoštěním 

 

 

Duben  2019  www.farnostmestec.cz

 

5.4. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 6.4.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

7.4. 5. neděle postní  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

14.4. 6. neděle postní  KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ (2. neděle v měsíci), začne žehnáním  ratolestí 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      11:00 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

 18.4. Městec Králové,  kostel sv. Markéty

18:00 Zelený  čtvrtek, večerní  mše na  památku Večeře Páně

 

19.4.Městec Králové,  kostel sv. Markéty

15:00 Velký  pátek, Velkopáteční  obřady

 

20.4. Městec Králové,  kostel sv. Markéty

20:00 Bílá  sobota, Velikonoční vigilie

 

21.4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

22.4. Pondělí velikonočního  oktávu

       9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      14:00 mše svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše

 

sobota 27.4. 

11:00 Moto Městec Králové, motorkářská  mše sv., kostel sv. Markéty, následuje  žehnání motorek

 

28.4.  2. neděle  velikonoční   (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.