PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

Červen  2019  www.farnostmestec.cz 

 

sobota 1.6.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

2.6.  7. neděle velikonoční  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

7.6. (1. pátek v měsíci) 

      15:30  Závěrečná hodina  náboženství

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

9.6.   Slavnost Seslání Ducha  Svatého  (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

sobota 15.6.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

16.6.  Slavnost Nejsvětější Trojice  (3. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      14:30 začátek Mariánské poutě Polabí v Ostrově u sochy Panny Marie

     16:00 mše svatá před kostelem sv. Leonarda

      

23.6.   12. neděle  velikonoční  (4. neděle v měsíci)  PRŮVOD   SLAVNOSTI TĚLA  A  KRVE PÁNĚ 

      10:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      14:00 poutní mše svatá,  Záhornice, kostel sv. Matouše

 

sobota 29.6.

14:30 Kněžice, poutní mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

30.6.   13.neděle  v  mezidobí (5. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.