PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové 

Červenec 2018  www.farnostmestec.cz

1.7. 13. neděle v mezidobí (1. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

5.7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

6.7. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 7.7.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

8.7. 14. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

15.7. 15. neděle v mezidobí (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty - POUŤ

      10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

     12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

16:00 POUŤOVÁ PROCHÁZKA  od Kostelíčku ke  studánce v lese Holička. Studánka  bude u  této  příležitosti požehnána a jejím  patronem  se  stane svatá  Markéta. 

 

sobota 21.7.

14:30 Kněžice,  mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla - ODPADÁ

16:00 Běrunice,  mše svatá, kostel Narození Panny Marie - ODPADÁ

  

22.716. neděle v mezidobí   (4. neděle v měsíci) - ZMĚNA

        14:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       

29.7. 17Slavnost narození sv. Jana Křtitele (5. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

Srpen  2018  www.farnostmestec.cz

3.8. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 4.8.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

5.8. 18. neděle v mezidobí (1. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

12.8. 19. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

sobota 18.8.

14:30 Kněžice,  mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla  - ODPADÁ

16:00 Běrunice,  mše svatá, kostel Narození Panny Marie - ODPADÁ

16:00 poutní mše svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

19.8. 20. neděle v mezidobí (3. neděle v měsíci) (Slavnost Nanebevzetí Panny  Marie 15.8.)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

    15:00 poutní mše svatá, Střihov, kaple Panny Marie Bolestné

  

26.8. 21. neděle v mezidobí   (4. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.