PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 

28.7.  17.neděle  v  mezidobíí  (4. neděle v měsíci)  

      10:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Srpen 2019  www.farnostmestec.cz 

 

2.8.  1. pátek v měsíci

        17:00 mše svatá, kaple  na  faře v  Městci Králové 

 

sobota 3.8.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

4.8. 18.neděle  v  mezidobí   (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

11.8.  19.neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

   

sobota 17.8.

16:00 poutní  mše  svatá, Chroustov, kostel  Nanebevzetí Panny Marie

 

18.8.  20.neděle  v  mezidobí (3. neděle v měsíci)

      mše svatá v Městci Králové v kostele  sv. Markéty se NEKONÁ

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      15:00 poutní mše svatá,  Střihov, kaple  Panny Marie Bolestné

 

25.8.  21.neděle  v  mezidobíí  (4. neděle v měsíci)  

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

      15:00 mše  svatá  u  sochy Panny Marie na  Ostrově

 

Září  2019  www.farnostmestec.cz 

 

1.9.  22.neděle  v  mezidobí   (1. neděle v měsíci) - S POŽEHNÁNÍM DO  NOVÉHO  ŠKOLNÍHO  ROKU 

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

6.9.  1. pátek v měsíci

        17:00 mše svatá, kaple  na  faře v  Městci Králové 

 

sobota 7.9.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, POUTNÍ mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

8.9.  23.neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci) SVÁTEK NAROZENÍ PANNY  MARIE

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

    

15.9.  24.neděle  v  mezidobí (3. neděle v měsíci) PANNY MARIE  BOLESTNÉ 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty 

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.