PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 Výkon povolání sloužící k zajištění individuální duchovní péče a služby není  omezen.

 Po celou dobu přítomnosti v kostele platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundání  ochrany  je  možné pouze při vkládání  Hostie do  úst. 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

Přehledně  aktuální opatření:

 https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/omezeni-prava-pokojne-se-shromazdovat

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

 

Prosíme   o plánované  návštěvy kostela a  bohoslužeb.  Kapacita  je  stále 10% obsazenosti.  V  naší  farnosti je  to  max. 20 lidí  včetně  kněze v těch  největších  kostelích. Buďme ohleduplní a vystřídejme  se.  Domlouvejme se  s kostelníky. Prozatím je za  předpokladu  příznivého  vývoje  naplánováno:

  

Duben 2021 www.farnostmestec.cz 

Ohlášky 28. 3. 2021

 

Květná neděle:

 

Zůstaňte, prosím, na svých místech v lavicích. Ratolesti vám budou požehnány bez kropenky. Připomínku průvodu učiní pouze kněz.

 

Vaše vlastní ratolesti lze požehnat i soukromě mimo mše svaté, například u příležitosti svaté zpovědi nebo přijetí Hostie.

 

29.3. 2021 a 1.4.2021 jsou zpovědní  dny. Po  dohodě přicházejte  v  domluvený čas  na  faru,  aby  nedocházelo  ke kumulaci  farníků.

 

 

1.4. Městec Králové,  kostel sv. Markéty

18:00 Zelený  čtvrtek, večerní  mše na  památku Večeře Páně

 

2.4. Městec Králové,  kostel sv. Markéty

15:00 Velký  pátek, Velkopáteční  obřady

 

3.4. Městec Králové,  kostel sv. Markéty

20:00 Bílá  sobota, Velikonoční vigilie v  omezeném  režimu

 

4.4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

5.4. Pondělí velikonočního  oktávu

       9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      14:00 mše svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše

 

11.4.  2. neděle  velikonoční  (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

sobota 17.4.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

18.4.  3. neděle  velikonoční   (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

25.4.  4. neděle  velikonoční  (4. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty 

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Květen 2021 www.farnostmestec.cz 

 

sobota 1.5.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

2.5.  5. neděle  velikonoční (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

7.5.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.