PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové

LEDEN 2017 

V MĚSÍCÍCH LEDEN A ÚNOR SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ  Z DŮVODU REKONSTRUKCE KOSTELA  SVATÉ  MARKÉTY KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE.  TAKÉ JIŽ TRADIČNĚ V BĚRUNICÍCH  A KNĚŽICÍCH SE V ZIMNÍCH  MĚSÍCÍCH MŠE SVATÉ NEBUDOU KONAT.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

pondělí  1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

     10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

     14:00 mše svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

5.1. (1. pátek v měsíci)

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

7.1. 1. Svátek Křtu Páně (1. neděle v měsíci)

       9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

12.1 

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

14.1. 2. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci)

       9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda  

19.1 

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

21.1. 3. neděle v mezidobí  (3. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

       12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

26.1.

      15:30 náboženství  na faře v Městci Králové

 

28.1. 4.  neděle  v mezidobí   (4. neděle v měsíci) 

9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.