PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové   

 

Listopad  2019  www.farnostmestec.cz 

 

24.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále (4. neděle v měsíci)  

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Prosinec 2019 www.farnostmestec.cz 

 

1.12.  1. neděle  adventní  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

6.12.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

sobota 7.12.

ODPADÁ 14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

8.12.  2. neděle  adventní  (2. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

     

15.12.  3. neděle  adventní (3. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty 

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

sobota 21.12.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

22.12. 4. neděle  adventní (4. neděle v měsíci)  

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     14:00 mše  svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše

 

24.12. Štědrý den

     15:00 - 15:30 Zpívání  u  betléma (tradiční setkání pro  děti  a rodinné  příslušníky spojené  se  sbírkou pro  nadační fond Betlém  nenarozeným)

     22:00 půlnoční  mše  svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

     24:00 půlnoční mše  svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

25.12. Slavnost Narození Páně, 1. svátek  vánoční

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

 

26.12. Svátek svatého  Štěpána, prvomučedníka, 2. svátek vánoční

     10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

29.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (5. neděle v měsíci)

     9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

31.12. Silvestr, mše svaté s poděkováním  za  uplynulý kalendářní rok

     12:30 mše  svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

 

Leden 2020 www.farnostmestec.cz 

 

1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       14:00 mše  svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny  Marie

 

3.1.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

sobota 4.1.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

5.1.  2. neděle  po Narození  Páně (1. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.