Římskokatolická farnost Městec Králové vyhlašuje sbírku pro lékaře v nemocnici v Truskavci na Ukrajině


Lékaři žádají o:

potřeby pro osobní hygienu


čistící prostředky

léky běžně užívané na teplotu, nachlazení,... vitamíny


obvazový a převazový materiál včetně potřeb pro čištění ran (betaden)


pleny pro děti jednorázové i pratelné


Tato sbírka je pouze na konkrétní účely. Jídlo ani oblečení nemáme komu
předat, proto prosíme o poskytnutí pouze výše uvedeného.
Své dary přinášejte na faru (Přemysla Otakara II. 23) v průběhu 7. - 11. 3.
2022. Dle potřeb bude na stránkách farnosti (www.farnostmestec.cz)
uveden upravený seznam potřeb a případné prodloužení sbírky.


Děkujeme, že pomáháte!
Ryszard Boćkowski, farář
Hana Novotná, referentka (737109986)

 

Edit 7.3.

Sešlo  se hodně  drogistických   prostředků,  pleny ..

CHYBÍ PŘEVAZOVÝ MATERIÁL, LÉKY, POTŘEBY  K  ČIŠTĚNÍ   RAN