Slavnostní troubená mše ke sv. Hubertovi a sv. Ambrožovi